بزرگترین مرکز پخش انواع چراغ سقفی خودرو در ایران،اسپرت عبدالهی می باشد که در بازار لامپ خودرو تهران است.